print deze pagina

Home

Welkom op de website van Bedrocan B.V. Medicinale Cannabis. Sinds 1 maart 2005 is Bedrocan B.V. het enige bedrijf dat is gecontracteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de teelt en productie van medicinale cannabis.  Cannabis Flos Bedrocan®, Bedrobinol® ,Bediol® en Bedica® kan worden voorgeschreven door artsen voor zowel humaan als dierlijk gebruik.

Op deze site vindt u informatie over de verschillende aspecten van cannabis in het algemeen en de medicinale cannabis van Bedrocan B.V. in het bijzonder. Verder vindt u verschillende links naar sites van instellingen of bedrijven die een direct verband met ons bedrijf of medicinale cannabis hebben.


Bedrocan Mission Statement


Bedrocan Visie

We willen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontsluiting van het volledige therapeutisch potentieel van cannabis door middel van wetenschappelijk onderzoek en productie op farmaceutisch niveau van cannabis. Daarbij zijn we toegewijd aan belanghebbenden en hun behoeften als ook aan naleving van de bestaande wetten en
regels en maatschappelijke vereisten op het gebied van duurzaamheid. Wij geloven dat op termijn cannabis kan en zal moeten voldoen aan alle wettelijke eisen van een geregistreerd geneesmiddel.

Bedrocan Missie
Inzicht en toegang te krijgen tot het volledige therapeutisch potentieel van cannabis door middel van onderzoek, onderwijs, en farmaceutische productie van cannabis. Wij werken aan het overbruggen van de kloof.....(lees verder:  userfiles/Bedrocan Mission Statement (NL)_.pdf )