print deze pagina

 

Onderzoeksmateriaal

In samenwerking met Proxy Laboratories (Eurofins Sinensis) worden ten behoeve van medische studies de volgende diensten aangeboden:

Cannabis placebo

Er zijn 5 placebo-versies van alle soorten medicinale cannabis voor gebruik in medische studies. Elke placebo bevat exact hetzelfde terpeenprofiel als de originele soort, terwijl alle cannabinoïden zijn verwijderd tot <0,2% van het drooggewicht. 

Chemische normen

Phyto-cannabinoïden en gezuiverde terpeenextracten zijn beschikbaar voor onderzoek. Cannabinoïden worden geleverd als gekwantificeerde oplossingen in ethanol, met een zuiverheid van >98% (UPLC-analyse). Alle producten worden met een analysecertificaat geleverd. Speciale oplossingen (hoge concentraties, specifieke oplosmiddelen of verpakkingsvormen) kunnen op verzoek geleverd worden. Verkrijgbare normen zijn onder andere de neutrale cannabinoïden: delta-9-THC, delta-8-THC, CBN, CBD, CBG, CBC, CBL en de zure derivaten hiervan: THCA, CBDA, CBGA, CBCA en CBLA.

Analytisch testen

Monsters van cannabis kunnen analytisch getest worden, door gebruikmaking van methodes op basis van Europese Farmacopee (EP) of vergelijkbare normen. Onze gevalideerde analytische methodes worden beschreven in een officiële monografie, verkrijgbaar bij het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Er kan getest worden op het volgende:
- Cannabinoïde profilering (HPLC-analyse, kwalitatief of kwantitatief)
- Terpeengehalte (gaschromatografie)
- Microbiologische kwaliteit (bacteriën en schimmels)
- Chemische kwaliteit: pesticiden, zware metalen (lood, kwik, cadmium), schimmeltoxines.


N.B.  Bovenstaande diensten worden uitsluitend aangeboden aan bedrijven en organisatie die beschikken over de juiste ontheffingen.