print deze pagina

 

Wetgeving


Cannabis is vooral bekend als recreatieve (soft) drug. Het is overal in Nederland in coffeeshops verkrijgbaar. Coffeeshops kopen hun product in bij illegale kwekers of kweken zelf illegaal, aangezien Nederland geen enkele wettelijke regeling kent die de kweek en het recreatief gebruik van cannabis toestaat. Dat dit wel vrijelijk gebeurt, heeft te maken met het zogenaamde Nederlandse “gedoogbeleid”, waarbij er niet actief vervolgd wordt bij bezit van kleine hoeveelheden cannabis.

Minder bekend is cannabis als medicijn, hoewel het al sinds september 2003 overal in Nederland verkrijgbaar is op recept. Sinds 17 maart 2003 is de teelt hiervoor wettelijk toegestaan. Op die datum werd namelijk de gewijzigde opiumwet van kracht, waarin de legale teelt en verstrekking van cannabis op doktersvoorschrift wettelijk zijn vastgelegd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).