print deze pagina

 

OnderzoekBedrocan streeft naar het overbruggen van de kloof tussen de cannabisbehoefte van patiënten enerzijds en de kwaliteitsstandaard van de moderne geneeskunde anderzijds. Dat is de focus van ons onderzoek. We werken aan sterke academische en private onderzoekssamenwerkingen en verrichten zelf onafhankelijk onderzoek. Uiteindelijk delen we wat we leren.


Wijze van toediening


Afhankelijk van de wijze van toedienen, zoals inname in olie of geïnhaleerd met een verdamper, is het effect van cannabinoïden verschillend. Ons onderzoek is erop gericht om deze verschillen te begrijpen. We onderzoeken de beste manier van toedienen (niet-rokend), evenals de tegenwoordig gangbare wijzen (rokend). Naast onderstaande, hebben wij ook het onderzoek verricht waardoor de Medic® Vaporizer goedgekeurd werd als medische apparatuur voor de inhalatie van cannabis in Canada.

1. Hazekamp. Evaluation of a Vaporizing Device (Volcano) for the Pulmonary Administration of Tetrahydrocannabinol. J. Pharm. Sci. 2006; 95(6): 1308-1317.
2. Hazekamp. Cannabis tea revisited: A systematic evaluation of the cannabinoid composition of cannabis tea. Journal of Ethnopharmacology 2007; 113, 85–90.
3. Pomahacova. Cannabis smoke condensate III: The cannabinoid content of vaporised Cannabis sativa. Inhalation Toxicology 2007; 21(13): 1108–1112.
4. Zuurman, Hazekamp. Effect of intrapulmonary tetrahydrocannabinol administration in humans. J Psychopharmacol. 2008; 22(7): 707-716.
5. Fischedick. Cannabinoid Receptor 1 Binding Activity and Quantitative Analysis of Cannabis sativa L. Smoke and Vapor. Chem. Pharm. Bull. 2010; 58(2): 201-207.
6. Brenneisen. Plasma and urine profiles of Δ9-tetrahydrocannabinol and its metabolites 11-hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol and 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol after cannabis smoking by male volunteers to estimate recent consumption by athletes. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2010; 396(7): 2493-2502.
7. Romano, L. and Hazekamp, A. Cannabis Oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine. Cannabinoids 2013; 1(1): 1-11.
8. Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen. The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. J Psychoactive Drugs 2013; 45(3): 199-210.
9. Nadia Solowij, Samantha J Broyd, Hendrika H van Hell and Arno Hazekamp. A protocol for the delivery of cannabidiol (CBD) and combined CBD and Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) by vaporisation. BMC Pharmacology and Toxicology 2014, 15:58.

Sociaal onderzoek


Cannabis wordt door duizenden mensen gebruikt om symptomen van een ziekte te behandelen, vaak zonder begeleiding van een arts. We onderzoeken gedrag en voorkeuren van gebruikers van cannabis, om zo het laboratorium beter te laten aansluiten op de realiteit van de patiënt. We verzamelen gegevens over dosering, indicaties, wijze van toediening, cannabis variëteiten en meer.

1. Hazekamp. An evaluation of the quality of medicinal grade cannabis in the Netherlands. Cannabinoids. 2006; 1(1):1-9.
2. Gieringer, Hazekamp. How accurate is potency testing? O’Shaughnessy’s. Autumn 2011: 17.
3. Hazekamp, Ware, Muller-Vahl, Abrams, Grotenhermen. The medicinal use of cannabis and cannabinoids–an international cross-sectional survey on administration forms. J Psychoactive Drugs 2013; 45(3): 199-210.
4. Hazekamp, Heerdink. The prevalence and incidence of medicinal cannabis on prescription in The Netherlands. Eur J Clin Pharmacol. 2013; 69(8):1575-80.


Chemie van cannabis


We onderzoeken wat er exact in onze cannabis zit en wat er in de cannabis zit die mensen dagelijks gebruiken. Onze verschillende soorten cannabis zijn geschikt voor onderzoek en volledig gestandaardiseerd, waardoor de resultaten vergeleken kunnen worden in meerdere studies met gebruik van dezelfde variëteiten.

1. Hazekamp et al. Preparative isolation of cannabinoids from Cannabis sativa by centrifugal partition chromatography. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2004; 27(15): 2421-2439.
2. Hazekamp. Quantitative Analysis of Cannabinoids from Cannabis sativa Using 1H-NMR. Chem. Pharm. Bull. 2004; 52(6): 718-721.
3. Hazekamp. Chromatographic and spectroscopic data of cannabinoids from Cannabis sativa L. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2005; 28: 2361-2382.
4. Hazekamp. Structure elucidation of the tetrahydrocannabinol complex with randomly methylated beta-cyclodextrin. Eur. J. Pharm. Sci. 2006; 29: 340-347.
5. Bastola, Hazekamp. Synthesis and spectroscopic characterization of cannabinolic acid. Planta Medica 2007; 73: 1-3.
6. Fischedick, Hazekamp. A Qualitative and Quantitative HPTLC Densitometry Method for the Analysis of Cannabinoids in Cannabis sativa L. Phytochem. Anal. 2009; 20: 421–426.
7. Fischedick, Hazekamp. Metabolic fingerprinting of Cannabis sativa L., Cannabinoids and Terpenoids for Chemotaxonomic and Drug Standardizatio Purposes. Phytochemistry 2010; 71(17-18): 2058-2073.
8. Fischedick. Cannabinoid Receptor 1 Binding Activity and Quantitative Analysis of Cannabis sativa L. Smoke and Vapor. Chem. Pharm. Bull. 2010; 58(2): 201-207.
9. Gieringer, Hazekamp. How accurate is potency testing? O’Shaughnessy’s. Autumn 2011: 17.
10. Hazekamp, Fischedick. Cannabis – From Cultivar to Chemovar. Drug Testing and Analysis 2012; 4: 660-667.
11. Erkelens, Hazekamp. That which we call Indica, by any other name would smell as sweet. An essay on the history of the term Indica and the taxonomical conflict between the monotypic and polytypic views of Cannabis. Cannabinoids 2014; 9(1): 9-15.


Overzicht


1. Hazekamp, Grotenhermen. Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009. Cannabinoids 2010; 5: 1-21.
2. Hazekamp et al. Chemistry of cannabis. In: Comprehensive Natural Products II Chemistry and Biology; Mander L, Lui HW, Eds. Elsevier, Oxford 2010; volume 3: 1033–1084.
3. Kowal, Hazekamp. Modulation of cognitive and emotional processing by cannabidiol: the role of the anterior cingulate cortex. Front. Hum. Neurosci. 2013; 7: 147.
4. Hazekamp, Pappas. Self-Medication with Cannabis. In: Handbook of cannabis. Pertwee R, Ed. Oxford University Press, Oxford 2014; chapter 17.
5. Kowal, Hazekamp et al. Cannabis and creativity: highly potent cannabis impairs divergent thinking in regular cannabis users. Psychopharmacology (Berl) 2014; in press